Vastgoed (vakantiewoningen) aan de Costa Blanca

Meer info

Verkoopovereenkomst

Verkoopovereenkomst

 • Alvorens de notariële akte te tekenen, ondertekenen koper en verkoper eerst een onderhandse verkoopovereenkomst (contrato de compraventa) welke tevens gepaard gaat met het betalen van een voorschot (bv 10%). Het resterende bedrag + kosten zullen worden betaald bij de ondertekening van de akte bij de notaris, meestal binnen de 3 maanden na het tekenen van het aankoopcontract.
 • Betreft het een nieuwbouw, aankoop op plan, dan wordt er in schijven betaald volgens de opleveringen. Het BTW tarief op nieuwbouw = 10%, BTW (IVA) op terreinen en kavels = 21%.
 • Eigendomsoverdracht bij de notaris: begrijpt u geen Spaans dan is de notaris verplicht een vertaler of tolk in te schakelen.
 • De akte (escritura) bevat gegevens over het onroerend goed (grond), eigenaar(s) van het goed, verklaring vrij van schuld en last, prijs, betalingswijze, wie welke belasting betaalt (verkoper betaalt vermogenswinstbelasting, koper overdrachtsbelasting).
 • Aankoopkosten bedragen zo’n 13%, met name bestaande uit 10% overdrachtsbelasting en zo een 3% voor notaris, advocaten, registratiekosten, aansluitingskosten…
 • Door ondertekening verwerft men de eigendom, mits deze wordt ingeschreven in het eigendomsregister (registro de propiedad) binnen de 30 dagen na ondertekening. De originele escritura blijft bij de notaris, een kopie krijgt de koper.
EPC

Energieprestatiecertificaat

 • Net zoals in België is ook in Spanje een energiecertificaat nodig. Het energielabel laat zien hoe energiezuinig (schaal van A tem G met A=zeer zuinig tot G=zeer energieverbruikend) het pand is.
 • Alleen in Spanje gecertificeerde EPC-technici (zoals architecten) zijn bevoegd een certificaat af te geven. De kosten van een certificaat variëren afhankelijk van o.a. de grootte van de woning. Het energiecertificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.Belastingen

Belastingen

 • Residenten en niet-residenten met een tweede woning in Spanje dienen een NIE (Número de Identificación de Extranjero) nummer aan te vragen, verkrijgbaar bij het hoofdbureau van de politie. Het nummer heeft hoofdzakelijk fiscale doeleinden. Zonder een NIE is het niet mogelijk om een woning te kopen of verkopen of een hypothecaire lening te ondertekenen.
 • Koopt u in Spanje onroerend goed van een bedrijf die beroepsmatig onroerend goed verkoopt, dan zal men u BTW (IVA) aanrekenen.
 • Koopt u een bestaand huis van een particulier die verder niet in onroerend goed handelt dan betaalt u geen IVA maar ITP (= Impuesto de Transmisiones Patrimoniales of overdrachtsbelasting). Tarieven variëren tussen 6% en 11% afhankelijk van de regio (bv comunidad autonoma Murcia = 8 % en Valencia = 10%) over de waarde van het goed vermeld in de escritura.
 • Je moet altijd melden aan de belastingen dat je een tweede verblijf in het buitenland hebt. Via de dubbelbelasting verdragen zal met deze inkomsten rekening gehouden worden voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten. Verhuur je jouw buitenlandse tweede woonst, dan moet je ook je huurinkomsten op de belastingbrief/tax-on-web aangeven. Maar ook die huurinkomsten zijn grotendeels vrijgesteld.
Financiering

Financiering

 • Een Spaanse bankrekening is nodig als men eigenaar van een woning in Spanje wordt.
 • Bij een hypotheek moet de koper zich van de bank verzekeren tegen minstens vuurschade maar soms ook andere verzekeringen zoals levensverzekering en opstalverzekering voor schade aan de woning.
 • Vanwege de witwaswetgeving is men verplicht te betalen via BANK CHEQUE. De bankcheque kan een emissive fee hebben van ongeveer 0,5% van het bedrag. TIP: Het is altijd beter bankkosten op voorhand te bespreken en niet op het moment zelf.

Nieuwsgierig naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Contacteer ons